ROZPOZNAWANIE I TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA
PSÓW I KOTÓW

Czy twój pupil sprawia problemy?

Wielu opiekunów zwierząt domowych nie zdaje sobie sprawy, że niewłaściwe zachowanie psa lub kota jest skutkiem zaburzeń behawioralnych. Poznaj najczęstsze z nich:

PSY

 • Agresja w stosunku do ludzi lub zwierząt
 • Anoreksja
 • Dermatozy psychogenne (z wylizywania)
 • Koprofagia (zjadanie odchodów)
 • Lęk separacyjny objawiający się niszczeniem przedmiotów podczas nieobecności opiekuna
 • Nadmierna wokalizacja (szczekanie, wycie)
 • Nadmierne wymaganie uwagi właściciela
 • Nadmierny apetyt i żarłoczność
 • Nadwrażliwość na dźwięki (fobie dźwiękowe) np. podczas burzy, fajerwerków, pracy urządzeń elektrycznych
 • Niewłaściwe zachowania o podłożu seksualnym
 • Oddawanie kału i moczu w domu
 • Stereotypie (czynności uporczywie powtarzane)
 • Włóczęgostwo
 • Zachowanie drapieżcze
 • Zespół nadaktywności
 • Zespół pozbawienia bodźców zewnętrznych (lęk przed sytuacjami, z którymi zwierzę nie miało kontaktu jako szczenię)
 • Zespół braku socjalizacji (brak wyuczonej właściwej komunikacji wewnątrzgatunkowej)
 • Zespół ostrego stresu (depresja po ciężkim przeżyciu – choroba, wypadek)
 • Zespół zaburzeń poznawczych u starych psów
 • Zjadanie przedmiotów niejadalnych
 • Znakowanie moczem 

KOTY

 • Znakowanie moczem
 • Oddawanie moczu i kału poza kuwetą
 • Zachowania agresywne
 • Zachowanie drapieżcze
 • Dermatozy psychogenne (z wylizywania)
 • Nieprzystosowanie do życia w zamkniętych pomieszczeniach
 • Konflikt z kotem mieszkającym w tym samym domu
 • Zespół nadaktywności
 • Zespół pozbawienia bodźców zewnętrznych (lęk przed sytuacjami, z którymi zwierzę nie miało kontaktu jako kocię)
 • Żarłoczność
 • Zespół ostrego stresu (depresja po ciężkim przeżyciu – choroba, wypadek)
 • Nadmierne domaganie się uwagi opiekuna
 • Zachowanie drapieżcze
 • Zespół zaburzeń poznawczych u starych kotów
 • Nadmierna wokalizacja
 • Nieodpowiednia pora aktywności
 • Stereotypie (stałe powtarzanie danej czynności)
 • Lęk separacyjny (niszczenie przedmiotów podczas nieobecności opiekuna)
 • Włóczęgostwo
 • Niewłaściwe zachowania o podłożu seksualnym
 • Ostrzenie pazurów w niewłaściwych miejscach
 • Gryzienie przedmiotów np. kabli

ZASADY SKUTECZNEJ TERAPII BEHAWIORALNEJ

Terapia zaburzeń zachowania jest możliwa! Przy odpowiedniej współpracy przynosi ona pozytywne efekty. Sukces leczenia uzależniony jest od stopnia zaawansowania zaburzeń, szybkiej reakcji na pojawiające się zmiany oraz od współpracy opiekuna zwierzęcia z behawiorystą.

DOBÓR TERAPII

Rodzaj terapii dopasowywany jest indywidualnie do każdego przypadku. Leczenie zaburzeń behawioralnych może obejmować: terapię behawioralną, leczenie farmakologiczne, zmianę diety i stosowanie odpowiednich suplementów. 

Aby wdrożone leczenie było skuteczne, zalecone elementy terapii i postępowania powinny być konsekwentnie stosowane przez wszystkie osoby mające kontakt ze zwierzęciem.

Leczenie najlepiej rozpocząć od wizyty domowej, która pozwoli behawioryście zapoznać się z otoczeniem zwierzęcia i umożliwi obserwację czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na jego zachowanie. Dopuszczalna jest także wizyta w gabinecie poparta np. nagraniem pokazującym niewłaściwe zachowania.

Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest wykonanie badanie klinicznego zwierzęcia oraz badanie krwi z profilem hormonalnym. Często u podłoża nieprawidłowych zachowań leżą schorzenia ogólnoustrojowe np. schorzenia tarczycy.

KONSULTACJE BEHAWIORALNEWKRÓTCE DOSTĘPNE W GABINECIE "NA FIŃSKIEJ"

error: Content is protected !!
Scroll to Top